Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Δίπλα από τη ζωή μου , μόλις δυό μέτρα πέρασα

Κι ο δρόμος έγινε βουνό.. Ανέβηκα και γέρασα..

Μόλις δυο μέτρα χώριζαν απ' το γκρεμό το δρόμο

κι ένα κενό μεγάλο, απ' τη χαρά ως τον τρόμο.

Φυλάω τα δυο μέτρα μου, σφιχτά θα τα κρατήσω.

Δυο μέτρα μου 'ναι αρκετά στη γη όταν γυρίσω.